Tandimplantat och krona

Ett tandimplantat ersätter din egen tandrot ifall du förlorat eller håller på att förlora en tand. Ett tandimplantat kan även fungera som ett stöd för en brokonstruktion ifall du förlorat flera tänder.

Vi använder endast erkända schweiziska Thommen Medical tandimplantat. Dina egna benceller växer fast vid dem så att implantaten blir en integrerad del av ditt käkben.

Tandimplantatbehandlingen omfattar

 • Kostnadsfri undersökning av munnen och bettet
 • Kostnadsfri panoramaröntgenbild
 • Installationsoperation av tandimplantat
 • Precisionsavtryck av implantatet för tillverkning av slutlig krona efter 3-6 mån.
 • Installation av slutgiltig tandkrona samt hemvårdsinstruktion.

Allt detta nu till ett fast pris på € 1100,00 ! Boka här eller ring 0400 940 700 (09:00-21:00 24/7)

Vi beviljar livstidsgaranti för alla våra implantatpatienter i regelbundna efterkontrollprogram!

Boka nu tid till ett kostnadsfritt konsultationsbesök

Ring kampanjtelefonen för tidsbokning på numret 0400 940 700 kl. 9-21, varje dag!

Vår strategi inom implantologin i Finland

Vi har startat en kampanj för att bekämpa onödig och skadlig implantatturism till Ungern och Estland. Klinikerna i dessa länder lockar godtrogen finsk befolkning att söka till synes billig implantatbehandling i utlandet.

Man har ingen aning om vilka implantatkloner som blir inmonterade i den godtrogne turisten och med vilken kunskap.

Ett tandimplantat behöver regelbunden uppföljning och service. Tandimplantaten behöver mycket mer vård och uppföljning en ens egna tänder. De kräver justering i de konstant förändrande bettomständigheterna.

Då det uppstår problem eller servicebehov vid i utlandet installerade implantat kan ej finska tandläkare hjälpa till då det inte finns tillgängliga instrument då alla implantatsytem har sina egna, icke kompatibla verktyg och instrument. I dessa fall faller de godtrogna finska resenärerna i en situation då hjälp måste sökas i utlandet.

Vi samlar nu våra finska patienter veckovis i samuppköpsgrupper och kan på så sätt beställa större mängder av behövliga kirurgiska och protetiska delar åt gången direkt från Thommen Medical fabriken i Schweiz – utan mellanhänder.

Den stora rabatten vi på så sätt kan erbjuda överför vi oförkortat direkt på patientpriset. På så sätt kan vi erbjuda våra patienter högklassig implantatvård till ett totalpris på € 1100,00 utan några som helst övriga kostnader.

Vi uppmärksammar alltid de specialbehov som våra patienter från mer avlägsna delarna i Finland har och strävar att minimera antalet behövliga besök genom att reservera drygt med tid för att kunna utföra möjligast mycket under så få besök som möjligt.

Hur löper en implantbehandling till?

 1. Implantatbehandlingen på vår klinik inleds med ett kostnadsfritt kosultationsbesök, där man utreder patientens orala samt generella hälsotillstånd och hens lämplighet för implantatbehandling.
 2. Vid det första besöket tar man en panoramabild av käken samt utreder det orala hälsotillståndet.
 3. Utgående från detta presenteras en sammanfattande vårdplan samt bindande priser för patientens godkännande. Efter att vårdplanen godkännts bokas de behövliga behandlingstiderna.
 4. Operationsbesöket inleds med en profylaktisk antibiotikakur samt lokal anestesi av operationsområdet. Patienten samt alla arbetsytor täcks med sterila dukar och all behövlig utrustning likaledes.
 5. Efter säkerställandet av en effektiv bedövning påbörjas implantatoperationen.
 6. Med det revolutionerande Thommen Medical -implantatsystemet behövs inga traumatiska kirurgiska snitt för att blotta käkbenet. Med hjälp av en roterande stanssborr avlägsnas en behövlig mängd slemhinna som exakt motsvarar implantatets genomsnitt. Efter detta frigör man varsamt behövlig mängd utrymme i käkbenet för implantatet.
 7. Implantatet skruvas på sin plats så att de sträva benkontaktytan i sin helhet sänks in i benet.
 8. En täckskruv fästs i operationsområdet av implantatet så att inget sår uppstår och inga styngn behövs.
 9. Efter läkningsperioden (3-6mån) skruvar man loss täckskruven utan blodkontakt och ett precisionsavtryck av implantatet tas smärtfritt.
 10. Till slut installeras den laboratorietillverkade tandkronan på sin plats, bettet kontrolleras och implantatets framtid försäkras genom detaljerad undervisning och val av behövliga hjälpmedel för en lyckad hemvård i framtiden. 

Till sist bestäms kontrollintervallerna i samråd med patienten.

Vad man bör beakta då man överväger implantatbehandling

När en mycket blomberad tand börjar glida mot sitt slut eller då en icke förnybar tandsubstans förlorats och man överväger eller har redan inlett rotbehandling av en tand – senast då borde man fundera på den rätta vårdlinjen.

Tandens vitalitet minskar då man konstant förlorar hårdvävnad och en eventuell rotbehandling påskyndar nernötningen av tanden. Man bör nogrannt utvärdera kommande framtida kostnader mot tandens prognos jämfört med att övergå till en implantologisk, mer bestående lösning.

Den vanligaste orsken till att förlora en kindtand i vuxen ålder är långfristig nernötning av tandbenet. I dag är det allt vanligare att en patient som väntar på ett endoprotetiskt (benkirurgiskt) ingrepp förlorar 1-3 tänder pga. kronisk infektionsrisk i tänderna.

Tandimplantologi i rätt tid sparar inte bara stora framtida kostnader utan det besparar även patienten från onödig smärta och lidande under en infektionsspiral.

Hos oss kan du även betala med avbetalning utan ränta eller kostnader!

I de fall där våra patienter är i behov av större saneringar för att rehabilitera sitt tuggorgan och vill återetablera och förstärka sitt baktandsstöd erbjuder vi möjligheten att enligt överenskommelse, kunna betala sin behandling i månadsrater utan ränta eller andra tillkommande kostnader.

De vanligaste tandproblemen hos finska vuxna

Den finska vuxenbefolkningen förlorar oftast en stor kindtand som sin första förlorade tand. Den bryter ut bland de första bestående tänderna och har blivit plomberad åtskilliga gånger under sin livstid – med allt större plomber tills den slutligen rotbehandlas. Den tappar sin livskraft, torkar och blir skör. Tanden utsetts dagligen för ca. 200 000 slag av motbettet med en kraft på 100kPa. Detta leder lätt till att tanden förr eller senare spräcks och extraheras.

Detta inleder förlusten av baktandsstödet och sätter i gång nernötningen av bettet. Nu fördelas betttrycket ojämnt och de kvarstående tändernas belastning ökar.

Nernötning av tänderna

På baktandsområdet används ofta billiga plast- och compositfyllningar i stället för keramiska inlägg något som ökar nernötningen av bettet markant. Många finländare känner allt för väl till den frustrerande processen av den fortlöpande och eskalerande plomberingsspiralen.

Långsamt förlorar man den ursprungliga anatomiska formen av tänderna och tänderna slipas ner i en slipstenseffekt tills nernötningen resulterar i förlorandet av följande tand.

Rehabilitering av bettet

Den ovan beskrivna nernötningsprocessen kan enbart stoppas med hjälp av en totalrehabilitering av baktandsområdet.

Då ersätter man de förlorade tänderna med tandimplantat och återbygger den förlorade tandformen med implantatkronor. De slitna antagonisterna rehabiliteras med keramiska inlägg som återställer baktandsstödet och bettfunktionen.

Genom dessa åtgärder når man en situation där det kontinuerliga plomberingsbehovet försvinner och man övergår till upprätthållande och preventiv vård som erbjuds av våra duktiga och erfarna tandhygienister.

Boka nu tid till ett kostnadsfritt konsultationsbesök

Ring kampanjtelefonen för tidsbokning på numret 0400 940 700 kl. 9-21, varje dag!

This post is also available in: Engelska Finska